Tabbert Rossini 2015


Till det nya modellåret lanserar Tabbert ett förstagångsalternativ till premiumsegmentet i form av trendiga Rossini-serien. Den kompletterar de övriga fyra Tabbert-serierna och finns i följande planlösningar.

450 HK 2,3
450 TD 2,3
480 TD 2,3
490 QD 2,3
540 E 2,3

For the new model year Tabbert launches a beginner’s alternative to the premium segment in the form of the trendy Rossini. It complements the other four Tabbert series and is available in the layouts above.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Caravanity!

För några månader hittade jag denna trevliga sida. www.caravanity.nl fokuserar kring renovering av (mest) äldre husvagnar. Här får du massor med tips på hur du kan pimpa vagnen, goda råd och de bästa adresserna. Sedan maj 2014 är Caravanity också en bok med inspiration på hur du själv kan komma igång med jobbet på din egen husvagn.


Caravanity är ett verk av Femke Creemers


Femkes Eriba Triton


Boken Caravanity- Happy Campers Lifestyle

A few months ago I found this very exciting website. www.caravanity.nl is a site about the renovation of (mostly) older caravans. Here you will get lots of tips on how you can pimp your caravan or campervan, get good advice and the best addresses. Since May 2014, Caravanity is also a book with loads of inspiration on how you can get started with the job on your own caravan.
Above in the photos is the creater of the page Femke Creemers with the Eriba Moving, her Eriba Triton caravan and the front page of the book Caravanity- Happy Campers Lifestyle.

Publicerat i Blandat | 2 kommentar

Adria 2015: Sammanfattning av modellserierna

Adria firar 50-årsjubileum med en modellpalett som omarbetats på flera plan. Här intervjuas Per Höjgaard på Adria Danmark av Peer Neslein på Campingferie.dk.


Adria 2015: Summary of the models

Adria is celebrating its 50th anniversary with a reworked range. Here is Per Höjgaard from Adria Denmark intervjued by Peer Neslein at Campingferie.dk.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Notin Tradition Residence 1968

Notin var ett franskt husvagnsmärke som kännetecknades av sitt säregna utseende. Här är modellen Residence från 1968. De hade en karosslängd på 4 meter och en tjänstevikt på 900 kg. Residence tillhörde modellserien Tradition och byggdes 1968-1979.

Notin was a French caravan brand that was characterized by its distinctive design. Here is the model Residence from 1968. It had a body length of 4 meters and a curb weight of 900 kg. The Residence belonged to the model rangeTradition and was built from 1968 to 1979.

Source: oldtimercaravans

Publicerat i Info & Data | Lämna en kommentar

Hobby Premium, 3-axlig Landhaus, Landhaus Active

Hur ser Hobbys modellprogram ut I framtiden? År 2017 fyller den världsledande husvagnstillverkaren 50 år. Modellerna för det året visas ju året innan alltså om två år. Vad hinner hända till dess tro? Här är lite skisser jag skapat på vad jag ser i fantasin och vad som redan finns.

Något som Hobby saknar i mitt tycke är en motsvarighet till Knaus Deseo. En multifunktionsvagn med många smarta lösningar för att man ska kunna bygga upp sin drömvagn från grunden. Flera modulbaserade planlösningar hör till också. Karossen som finns på Hobby Landhaus är ganska fyrkantig och skulle passa rätt bra. Boggie ska den nya modulvagnen ha med, i alla fall ska det finnas som alternativ.


3-axliga husvagnar finns det ont om, vad jag vet är det inte många fler än Polar Glacier och Aristream Landyacht. Här syns Hobby Landhaus i en längre version och med 3 axlar.


Premium-serien har hängt med i 3 år nu. Kanske är det snart dags för en uppdatering snart? Det helgrå mittpartiet på De Luxe, Excellent och Prestige skulle platsa på Premium, men kanske i en aningen mörkare ton. Eller varför inte en Hobby Premium helt i svart?

Hobby Premium, 3-axled Landhaus, Landhaus Active

How does Hobbies model range look in the future? In 2017 the world-leading caravan manufacturer turns 50. The models for that year are shown the year before, about two years from now. What will happen to the lineup until then? Here are some sketches I made on what I see in my imagination and what is already in the Hobby range.

Something Hobby lacks in my opinion is a equivalent to the Knaus Deseo. A multifunction caravan with many smart solutions for you to be able to build your dream caravan from scratch. Modular layouts should be available. The body design found on the Hobby Landhaus is pretty square and would fit quite well. Twin axles should be standard or at least an option.

3-axle caravans are rare, there are not many more than the Polar Glacier and Aristream Land Yacht. Above is the Landhaus in a longer version, with 3 axles.

The Premium series has been around for 3 years now. Maybe it’s time for an update soon? The gray middle portion on the sides of the De Luxe, Excellent and Prestige deserves a place on the Premium, but perhaps in a slightly darker tone. Or why not a Hobby Premium entirely in black?

Publicerat i Blandat | 1 kommentar

T@B Wood style

Det händer mycket hos KnausTabbertGroup till 2015. En nyhet på kultvagnen T@B är att exteriören nu kan fås i ”Wood Style”. Det finns ett inlägg om hela märkets Historia här.

There is a lot happening in the KnausTabbertGroup for 2015. One highlight on the cult Caravan T@B is that the exterior now is available in ”Wood Style” for the exterior. A post with the whole history of the brand can be found here.

Publicerat i Nyheter | 2 kommentar

Polar 620 LB 2007 och modellens historia


På Husvagnsspecialisten i Uppsala fanns det mycket Polar. Och den senaste tiden har Polar som tillverkare kommit med mycket nytt och spännande. Den gamla 620-modellen har steg för steg klivit ur sin traditionella layout och är nu en enkelaxlad vagn med det nya namnet 700. Därför tänkte jag här dra historien om Polar 620, en riktigt klassiker inom Polar-programmet.

Polar 620 lanserades till Polars 35-årsjubileum 1999. Namnet 620 hade tidigare funnits i Aero-serien 1989-1991 men blev då inte så långlivad. 1999 fanns den som 620 GSE med antingen långbäddar, dubbelsäng, barnkammare eller tvärställd säng (TDB) bak, alla med U-soffa fram. Till år 2000 tillkom CTX-versionen med en extra mittdinette. 2001 tillkom två planlösningar, den ena med dubbelsäng och bäddbar dinette bak, den andra med extra sittgrupp med vägghängt bort. Från och med 2001 gick Polar-modellerna att få både i 2,3 och 2,5 meters bredd.
2004 tillkom 620 CTH, liknande CTX men utan den extra sittgruppen i mitten. CTH fanns då med antingen dubbelsäng eller sittgrupp bak. Dessutom tillkom planlösningen som idag heter BK, med dubbelsäng och våningssäng bak. Planlösningen med tvärställd dubbelbädd utgick.

2005 utgick också planlösningen med sittgrupp i båda ändarna av vagnen, och även den med barnkammare (dinette och våningssäng). 2006 gjorde TR-DB och TR-LB debut i 620-storleken. Modeller med hörntoalett och sittgrupp längst bak togs bort. Från 2008 finns 620 och flera andra Polar-modeller med tillvalet LR (Living Room) för den främre sittgruppen.
2012 tillkom möjligheten att ha en garderob istället för byrå med fönster längs högerväggen, intill dubbelsängen. 2014 fyller Polar 50 år och när årets modeller presenterades bytte 620 namn till 700. Detta eftersom Polars alla boggievagnar nu är namngivna efter karossens längd, och inte den invändiga. Till 2015 blir den dessutom enkelaxlad men behåller sitt namn 700. Det finns nu alltså få spår kvar av den gamla 620-modellen. Varken namnet eller antalet axlar kvarstår.

Det är intressant att titta genom gamla Polarkataloger från sent 90- och tidigt 00-tal. Då var 620 en ny modell och dessutom den största. Då fanns också den mindre 590 med boggie, 590 GSE hette den. Det händer saker på vagnarna alltså, men så ska det ju vara.

Polar 620 LB 2007 and the history of the model

At the dealer Husvagnsspecialisten in Uppsala there are many Polar caravans in stock. And recently, Polar as manufacturer have made many new and exciting changes. The old 620 model has gradually stepped out of its traditional layout and is now a single axle caravan with the new name, 700. I thought I would tell the story about the Polar 620, a true classic in the Polar lineup.

Polar 620 was launched for Polar’s 35th anniversary in 1999. The name had previously been used in the Aero series from 1989 to 1991 but did therefore not last very long.

In 1999 it was available as a 620 GSE with either single beds, double bed, bunk beds or transverse double bed (TDB). All had the U-shaped seating area in the front. For the year 2000 the CTX version with an extra dinette in the middle was added. In 2001 two more layouts were added, one with double bed and convertible dinette, the other with extra seating area in the rear just like in the front. Starting in 2001, the Polar models could be ordered with both 2.3 and 2.5 meters width.

In 2004 the 620 CTH, which is like the CTX only with no extra dinette was added to the range. The CTH was available with either a double bed or seating area at the back next to the washroom. Moreover, the layout today called BK, with double bed and bunk beds in the rear made its first appearance. The floor plan with transverse double bed was deleted.

In 2005 the layout with seating area in both ends, and the one with bunks and dinette was withdrawn. The highly required TR-LB and TR-DB, with washroom over the whole width mae its debut in the 620-size in 2006. The layout with corner toilet and seating area in the back was removed. From 2008, the 620 and several other Polar models could be made with the LR (Living Room) for the front seating area.

In 2012 Polar added the ability to have a closet instead of a chest of drawers along the right wall, next to the double bed.
In 2014 Polar turns 50 and when this year’s models were presented the name changed from 620 to. 700 This is because Polar’s all twin axled caravans now are named after the body length, and not the interior length. In 2015 the 700 becomes single axled but keep its name 700 There is thus now few traces left of the old 620 model. Neither the name or number of axles remain.

It is interesting to look through old Polar Catalogs from the late 90s and early 21 century. Back then the 620 was a new model, and also the largest in the Polar range. Then there were also the smaller 590 with twin axle, 590 GSE as it was called. Things really change on the caravans during the years, but that’s how it should be.

Publicerat i Info & Data | Lämna en kommentar

Tabbert 2015: The New Generation

Det legendariska premiummärket Tabbert står inför en stor förändring. Efter hårt utvecklingsarbete presenteras en ny generation modeller och nya serien Rossini. Mer om Tabbert 2015 är att vänta.

The legendary Tabbert premium brand is facing a big change. After long and hard work the manufacturer presents a new generation of models and the new Rossini range. More about Tabbert 2015 is to come.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

KnausTabbert 2015: Nya fräcka Weinsberg CaraCompact


KnausTabbert är en av de ledande producenterna av husvagnar, husbilar och vans. Inför säsongen 2015 är husbilarna i fokus och då främst kompakta modeller. Den nya Weinsberg Caracompact är en sådan.

Nya Weinsberg CaraCompact är en smidig, halvintegrerad modell med bilinspirerad design och ett kvalitativt boendekoncept. CaraCompact finns som 600 MEG med långbäddar för 43 990 Euro, idealiskt för nybörjaren. Totallängden är 673 centimeter och bredden endast 2,20 meter.

Mer bilder och info om Weinsberg Caracompact kommer publiceras här i samband med Caravan Salon i Düsseldorf.

KnausTabbert 2015: new funky Weinsberg CaraCompact

KnausTabbert is one of the leading producers of caravans and motorhomes. For the 2015 season the motorhomes are in focus, mainly compact models. The new Weinsberg CaraCompact is one such.

The New Weinsberg CaraCompact is an agile, semi-integrated model with carlike design and a high quality living concept. Cara Compact is available as 600 MEG with single beds for 43,990 Euro, ideal for beginners. The total length is 673 centimeters and the width is only 2.20 meters.

More pictures of the Weinsberg Cara Compact will be published here during the Caravan Salon in Düsseldorf.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Range-Rover, Jaguar, Mercedes-Benz

På Hedin bil i Uppsala finns det flera bilmärken med premiumstatus. Här är några jag såg i måndags:


Range-Rover Evoque är den senaste och minsta modellen från Land-Rover. Just Range-Rover är det lite mer lyxiga alternativet till Land-Rover som behåller sin simpla framtoning.


Jaguar XJ, den senaste generationen som framtagits efter att indiska Tata blev ägare av Jaguar.


Tidigare i år var jag på Hedin Bil i Borås då de presenterade nya C-klassen. Här är den igen, riktigt läcker.


Mercedes G-Klass AMG. G-klassen är en riktig klassiker och riktigt cool med. Tänk en fräck husvagn till denna.

Hedin Bil is a Swedish car dealer with many premium brands, like Range-Rover, Jaguar and Mercedes-Benz. Above is a Evoque, the smallest model from Land-Rovers range of more luxurious Range-Rover. Then the Jaguar XJ in its latest generation. Jaguar is now owned by Indian car maker Tata.

Earlier this year I visited Hedin Bil in Borås when the new Mercedes C-class was launched, and here I saw it again. Also the iconic G-class here in AMG-version. This would be a perfect and very cool towcar.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar