Trigano Minisilver 270

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Europaträff för Airstream-ägare


De nitade amerikanska husvagnarna som bär namnet Airstream har en stor skara anhängare i Europeiska länder. i Sverige är de mer ovanliga än lyxiga sportbilar som t ex Ferrari, men med tanke på dess udda framtoning och igenkänningstecken är det inte konstigt att det finns gott om entusiaster.

Den italienska Airstream-klubben står värd för en träff för Europas Airstream-ägare i Venedig nästa år. Datum för evenemanget är 5-7 juni och platsen är camping Ca’ Savio utanför staden.

The riveted American trailers bearing the name Airstream has a large crowd of supporters in European countries. In Sweden they are more unusual than luxury sports cars such as Ferrari, but given its odd appearance and signs of recognition, it is no wonder that there are plenty of enthusiasts.

The Italian Airstream Club will host a meeting for Europe Airstream owners in Venice next year. Dates are set to 5-7th of June and the place is camping Ca ‘Savio outside the city.

Source: Husbil & Husvagn

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

TSL Landsberg

TSL är en tysk tillverkare av specialdesignade husbilar. Jag har inte hört talats om dem tidigare, innan Caravan Salon i år. Den här var riktigt läcker, och en liten Smart ForTwo får plats med.

TSL is a German manufacturer of custom motorhomes. I had not heard of them before the Caravan Salon in this year. This one was really cool, and a tiny Smart ForTwo can fit too.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Kabe Topas 1993

Publicerat i Blandat | 3 kommentar

MKP Smutti (1982-1988)

Vilket roligt namn på en husvagn, eller hur? MKP var ett danskt husvagnsmärke som levde från 1958 till 1988. Modellen Smutti ersatte pepit och byggdes från 1982 till nedläggningen i slutet av 80-talet. Här är en bild från Caravan Salon i Düsseldorf.

Funny name for a caravan, isn´t it? MKP was a Danish caravan brand that lived from 1958 to 1988. The model Smutti replaced pepit and was built from 1982 to closure in the late 80s. Here is a picture from the Caravan Salon in Dusseldorf.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Knaus Caravisio


På Caravan Salon i Düsseldorf 2013 presenterades Caravisio som en konceptvagn av KnausTabbertGroup. Med Caravisio visar man inte bara hur framtidens husvagn kommer se ut, men även hur den kommer fungera tekniskt. Detaljer som fingeravtrycksstyrt lås, elektriskt nedfällbar terrass, reglerbar luftfjädring och elektriskt noshjul verkar vara direkt hämtade från framtiden. Men detta är inte framtiden, detta är nu.

På insidan är komfortdetaljerna många, som t ex justerbara ryggstöd i sittgruppen. Dessutom kan många av vagnens funktioner skötas via t en smartphone, t ex ljus, ljus och tekniska funktioner.


Den invändiga designen lockar med sin inspiration från lyxyachtar som syns på formgivningen och många detaljer. Framfönstret är riktigt rejält för stort ljusinsläpp.

Läs mer om Caravisio på Caravisio.com.

At the Caravan Salon in Düsseldorf in 2013 Knaus presented the Caravisio as a concept trailer. With Caravisio  it shows not only how future caravan will look like, but also how they will work technically. Details such as fingerprint operated lock, electrically retractable terrace, individually controlled air suspension and electric nose wheel seems to be taken directly from the future. But this is not the future, this is now.

On the inside there are many comfort features, such as adjustable backrest in the lounge. In addition, many of the features  can be managed through a smartphone, such as light, sound and other technical features.

The interior design attracts with its inspiration from luxury yachts visible on the shape of the trailer and many details. The front window is quite substantial for plenty of natural light.

Learn more about Caravisio on Caravisio.com.

Publicerat i Nyheter | 1 kommentar

Tiny Heirloom Homes


Att skapa sitt egna lilla personliga hem är en stor dröm för många. Ofta är önskemålet att skapa en mysig miljö med många små myshörnor och endast det som behövs, inget överflödigt. Ännu bättre blir det om huset dessutom står på hjul och är flyttbart. Tiny Heirloom Homes i Portland, Oregon handbygger eleganta och personliga mobila bostäder med flärd och elegans, allt på en liten yta.

OBS! Denna modell på bilderna är ej till salu. För fler bilder och information besök tinyheirloom.com.


Allt utrymme nyttjas, och förvaringsutrymmena är många.


Vagnen har riktigt kök med köksbänk i granit och en riktig ugn.


Till och med tvättmaskin finns det plats för på den lilla ytan.


Ett badrum i denna härliga stil har sällan en större lägenhet.


De välplanerade utrymmena slutar inte att överraska.


Takbädd är inte bara praktiskt utnyttjande av utrymmet, det är mysigt med. Tänk att vid kvällningen ligga och se på stjärnorna innan man somnar.

Heirloom Home byggs på beställning och blir klar inom 120 dagar. Priset är motsvarande 480 000 SEK exklusive frakt.

To create your own little personal home is a big dream for many. Often, the desire is to create a cozy environment with many comfortable spots and only what is needed, nothing superfluous. Even better, if the house additionally stands on wheels and is removable. Tiny Heirloom Homes in Portland, Oregon builds elegant and personal mobile homes with flair and elegance, and in a compact format.

PLEASE NOTE! This model in the pictures is not for sale. For photos and information visit tinyheirloom.com.

All the space inside is used very well, and the storage areas are numerous. The wagon has a proper kitchen with granite work surface and a proper oven. Even a washing machine is included in this tiny house. The bathroom has more style than a typical large apartment.
The roof-bed is not only a practical use of the space, it is cozy too. Imagine the beauty of lying and watch the stars before falling asleep.

Heirloom Home is built to order and will be completed within 120 days. The price is equivalent to 480 000 SEK excluding shipping.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar

Ett husvagnsliv blir ett spännande liv!

Man kan säga att det är 2,5 år sedan jag började komma in i husvagnsbranschen. Det var då som denna blogg startades, och kort därefter fick jag uppdraget att presentera husvagnar i Caravan Clubs tidning. Den 9 maj 2012 var min första arbetsdag på Borås Husvagnstjänst där jag i hittills tre somrar och även under vinterhalvåret jobbat med uthyrningen. Mycket kundkontakt har det blivit, och mycket husvagnsdragande längs vägarna i Sverige och utomlands. Och mer kommer det bli.


24 augusti 2012 bosatte jag mig permanent i husvagn för första gången, i en Kabe Safir GDL från 1982. Min hyresvärd på studentboendet Sagahem hjälpte mig att dra vagnen från Fritsla till Borås och köra mina ägodelar från studentrummet till vagnen på Borås Camping Saltemad. Sedan dess har ett flertal husvagnar, en industrilokal och även ett litet enmanstält fungerat som mitt boende. Visst, ett studentrum i Manchester fyra månader kan räknas in också, men hur spännande var det egentligen? Inte lika kul som husvagn och tält i alla fall.

När man ser tillbaks på de åren som gått så kan jag konstatera att det inte alltid varit lätt. När jag lite djärvt köpte en stor Tabbert att ersätta Kabe-vagnen med precis när vintern skulle komma var inte så smart kanske. Jag minns den morgonen jag vaknade huttrandes med 9 grader inomhus, den intensiva promenaden (eller snarare sprinten) bort till Claes Ohlsson för att köpa extra element och skarvsladd, campingchefens ord ”du kommer frysa ihjäl” och till slut byte av campingtomt som gjorde att problemet mildrades. Jag kunde blåsa på mer värme i vagnen, men aj så ineffektivt det blev. Cirkulationspumpen fungerade inte, något som jag inte blev varse om förrän någon sa det till mig. Sen var det ju batteriet som började lägga av vid årsskiftet, kanske som följd av dålig luftcirkulation och att det därmed frös sönder.

Hur som helst, allt löste sig och idag är detta mer som en rolig berättelse, en del av min livshistoria. Det är större risk att man råkar ut för missöden när man utmanar traditionella boendenormer på det här sättet, men ser jag tillbaka på det som varit är jag bara tacksam att det inträffade. Jag hoppas därmed att fler missöden och lärdomar kommer att drabba mig genom livet. Det kan verka konstigt, och självklart är det ju inte roligt när det väl händer, men det löser sig alltid.

Sicket spännande liv det här kommer bli, med husvagn på heltid…


Första husvagnsresan på egen hand, 20 april 2012 på väg till Ullared och Caravan Club Älvsborgs årsmöte. Då var jag nervös.


Min Tabbert Comtesse på Borås Camping. Några dagar efter att denna bild togs kom snön, och kylan.


Våren efter flyttade jag till Fritsla och inspirerades till att leva i ”trailer-trash-anda”. Glammig husvagn och matlagning mitt i naturen.

A caravan life becomes an exciting life!

It is now 2.5 years since I started entering the caravan industry. It was then that this blog was started, and shortly thereafter I received the assignment to introduce caravans in the Swedish Caravan Club magazine. May 9th 2012 was my first day of work on Borås Caravan Service where I have been three summers and also during the winter doing work for the rental business. A lot of customer contact has been, and a lot of caravan towing along the roads in Sweden and abroad.

On August 24th 2012, I settled permanently in a caravan for the first time, in a Kabe Safir GDL from 1982. My landlord at the student house Sagahem helped me pull the caravan from Fritsla to Borås and transport my belongings from the room to the caravan at Borås Campsite. Since then, several caravans, a industrial premises and also a small tent has served as my accommodation. Sure, a university room in Manchester four months can be included as well, but how exciting was it really? Not as fun as caravan and tent anyway.

When I look back at these moments, I can say that it was not always easy. I was a little bold when I bought a large Tabbert caravan to replace the Kabe with just as winter was coming. I remember that morning I woke up shivering with 9 degrees indoors, the intense walk (or rather sprint) away to Claes Ohlsson to buy extra radiators and extension cord, the camp manager’s words, ”you will freeze to death,” and finally change of camping pitch that made the problem disappear. I could blow more heat in the caravan, but ouch so inefficient it was. The circulation pump did not work, something that I was not aware of until someone told me. Then it was the battery that started to struggle round new years, perhaps as a result of poor air circulation and, thus freezed battery.

Anyway, it all worked out and now all of this is more like a fun story. It is more likely that you are experiencing mishaps while challenging traditional living standards in this way, but when I look back on the past, I’m just thankful that it happened. I hope therefore that more mishaps and lessons learned will befall me through life. It may seem strange, and obviously it’s not funny the moment it happens, but it dissolves forever.

What an exciting life this will be, with a caravan full time …

Photos above show my first caravan trip on your own, April 20, 2012 on the way to Ullared and Caravan Club Älvsborgs annual meeting. Then I was nervous.

My Tabbert Comtesse at Borås Campsite. A few days after this picture was take the snow and cold came.

The spring after I moved to Fritsla and was inspired to live in ”trailer-trash-spirit”. Glam caravan and cooking amidst nature.

Publicerat i Blandat | 2 kommentar

NEC Caravan Show 2014: Sprite Husvagnar

Sprite är ett välkänt märke även i Sverige, men det var några år, ja till och med decennier sedan namnet försvann på den svenska husvagnsmarknaden. I England har märket också gjort några års uppehåll på 90- och 2000-talet men nu är märket åter igen levande, som en del av Swift Group. De klassiska modellnamnen som Alpine och Major är också tillbaka.


Alpine är den minsta modellen som finns i två versioner, Alpine 4 och Alpine 6. Alpine har två sovplatser och totalländen 5,99 meter. Alpine 4 har fyra sovplatser och är totalt 6,39 meter lång.


Alpine 2 har en bäddbar sittgrupp. Toalettutrymmet sträcker sig över hela vagnens bredd. Alpine två har en permanent dubbelsäng som komplement till sittgruppen.


Major 6 är en barnkammarmodell med 6 bäddplatser. Totallängden är 7,25 meter och invändiga länden är 5,60 meter.


Quattro är den största storleken och den enda med boggie. Invändiga längden är 6,27 meter och tjänstevikten är otroliga 1350 kg. Snacka om lätt vagn.


Quattro EB har en L-formad sittrupp med stort fönster fram.


Liten dinette och en dubbelsäng. Toalett och dusch är längst bak i vagnen.

NEC Caravan Show 2014: Sprite Caravans

Sprite is a well known brand in Sweden, but it was a few years, and even decades ago when the name disappeared from the Swedish caravan market. In England, the brand has also been away for a few years of the 90- and 2000s, but now the brand is once again alive, as part of the Swift Group. The classical model names such as Alpine, and Major are also back.

Alpine is the smallest model available in two versions, Alpine 4 and 6. Alpine 2 has two berths and total lenth 5.99 meters. Alpine 4 has four berths and is a total of 6.39 meters long.

Alpine 2 has a seating area in the front. The bathroom extends over the entire caravan width. Alpine 4 has a permanent double bed as a supplement to the convertible seating area.

Major 6 is a nursery model with 6 beds. The total length is 7.25 meters and inside the length is 5.60 meters.

Quattro is the largest size and the only with twin axles. Inside length is 6.27 meters and the curb weight is 1350 kg. That’s very light. Quattro EB has an L-shaped seating area with a large panoramic window.In the middle there is a small dinette and a double bed. Toilet and shower are in the back of the caravan.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Kabe Smaragd XL KS 2003


Borås Husvagnstjänst firade 5-årsjubileum för ett par veckor sedan, och idag var det dags att nå ytterligare en milstolpe. Den 40:e vagnen är införskaffad, denna gång en Kabe Smaragd XL King Size från 2003, köpt på KVD auktion i Kungälv norr om Göteborg. Vi hämtade vagnen idag, och jag körde den hem till Fritsla.

Boras Caravan Service celebrated its 5-year anniversary a couple of weeks ago, and today it was time to reach another milestone. The 40th caravan in the fleet is obtained, this time a Kabe Smaragd XL King Size from 2003, bought at auction KVD in Kungälv north of Gothenburg. We picked it up today, and I drove it home to Fritsla.

Publicerat i Blandat | Lämna en kommentar