Tabbert 2015: Helt ny design och nya serier Rossini och Cellini

Majestätiska lyxmärket Tabbert har vind i seglen och med de klassiska värdena Tradition, innovation och kvalité inleds säsongen 2015 med flera nyheter. Mer info kommer publiceras då jag fått pressinfo från KnausTabbert. Här är de första bilderna på 2015 års Tabbert. Notera att vagnarna på dessa bilder är speciellt framtagna för den franska marknaden. Avvikelser i modellnamn och planlösningar kan förekomma.

Rossini är ett namn som Tabbert tidigare brukat för sin instegsserie. Mellan 2008 och 2010 fanns namnet på en serie som delade kaross med Knaus Sport, Eifelland och Wilk. Nu är det istället en vagn med samma kaross som Davinci, Vivaldi och Puccini.


Rossini 480 TD med dubbelsäng och hörntoalett i fram.


Rossini 490 DM med barnkammare.


Davinci 490 TD. Som det märks är bakpartiet från jubileumsmodellen P.E.A.T med på samtliga modeller 2015, utom Cellini som har bakparti från Grand Puccini.


Davinci 540 DM barnkammare.


Vivaldi 560 TD. En idealisk parhusvagn med ett ombonat vardagsrum. Notera också sideboarden längs vänsterväggen med plats för TV på väggen.


Här syns också det nya typsnittet för modellnamnen.


Puccini 655 TD. Är det någon mer än jag som noterar att det saknas ett fönster på högersidan?


Här är den! Helt nya Cellini, just denna en 655 SD. Den är framtagen för den franska marknaden så för övriga länder kommer nog denna planlösning inte finnas med. Men visst är den häftig? Bakpartiet från Grand Puccini men med vitt som huvudfärg bak är en grymt läcker kombination.


Inredningen känns igen från Grand Puccini. Detta må vara en nutida variant av 80-talets Tabbert Majestät och 90-talet Tabbert Imperator. Mastodontvagnar med kristallkrona, 4-lagersgardiner och rokokobord. Detaljerna skiljer sig åt men filosofin är densamma. En Tabbert är ingen ordinär husvagn.

Några personliga kommentarer:

Jag tycker det är viktigt att Tabbert håller sig till sina kärnvärden, Tradition, Innovation, Kvalité. Märket ska inte bli detsamma som en extra lyxig Knaus. Knaus är också ett premiummärke, men inte på samma sätt som Tabbert.

När Mercedes-Benz väckte liv i lyxbilen Maybach valde man att göra det till en extra lång och extra prålig Mercedes S-klass. Inga vibbar från gamla Maybach fanns kvar och därmed lockades inte tillräckligt många av bilen. Endast 200 bilar/år såldes, målet var 1000 bilar/år.
Detsamma ska gälla för Tabbert. En vagn av detta märke ska kännas igen på långt håll och ha sitt signum. Det ska inte vara detsamma som en extremlyxig Knaus.

Vad tycker du som läsare? Utvecklas Tabbert i rätt riktning eller börjar de komma bort från grundvärdena?

Majestic luxury brand Tabbert has wind in its sails and with the classical values ​​of tradition, innovation and quality it starts the season 2015 with interesting news. More information will be published when I received the press info from KnausTabbert. Here are the first pictures of the 2015 Tabbert. Note that the caravans in these pictures are specially developed for the French market. Variations in the model name and floorplans may exist.

Rossini is a name Tabbert has used for its entry-level range before. Between 2008 and 2010 it was the name of a range that shared the body design with Knaus Sport, Eifelland and Wilk. Now, instead, its a caravan with the same body as Davinci, Vivaldi and Puccini.

As shown on the pictures the rear of the anniversary model PEAT will be fitted on all models for 2015, except Cellini which has the rear section of Grand Puccini.

New top range is Tabbert Cellini, this particular one a 655 SD. It is made for the French market, as for the other countries this floorplan will probably not be available. But is it not cool? The rear section of Grand Puccini but with white as the main color behind is a cruel delicious combination.

The interior of Cellini is simular to Grand Puccini. This may be a modern-day version of the 80th century Tabbert Majestät and the 90s Tabbert Imperator. Those were really vulgar caravans with crystal chandelier, 4-layer curtains and rococo table. The details differ but the philosophy is the same. A Tabbert is no ordinary caravan.

Some personal comments:

I think it’s important to Tabbert stick to their core values, Tradition, Innovation, Quality. The brand should not be the same as an extra luxurious Knaus. Knaus is also a premium brand, but not in the same way as Tabbert.

When Mercedes-Benz brought life in the luxury car Maybach they chose to make it an extra long and extra flashy Mercedes S-Class. No vibes from the old Maybach remained and therefore they sold only 200 cars / year, the target was 1000 cars / year.
The same shall apply for Tabbert. A caravan of this brand has to be recognized from a long distance and have its signature. It should not be the same as an extreme luxurious Knaus.

What do you readers think? Is Tabbert developing in the right direction or do they start to get away from the basic values?

Source: www.deklerkcaravans.nl

Publicerat i Branschnytt | Lämna en kommentar

KnausTabbert 2015: Stort modelloffensiv och nedläggning av Wilk


Snart är det dags för alla husvagnstillverkare att lansera sina modeller för 2015. Men i samband med övergången till det nya modellåret tar också berättelser i branschen slut. Nu är det snart dags att avsluta sista kapitlet i historien om Wilk, det äldsta märket i KnausTabbertGroup. 62 år är till enda.

Med nedläggningen av Wilk kommer de frigjorda resurserna att läggas på övriga märken. Bland annat kommer Tabberts modellprogram att revideras helt. Mer om detta på bloggen framöver.

Nedan följer ett pressmeddelande från koncernen (på engelska).

KnausTabbert 2015: Large model offensive and closure of Wilk

Soon it’s time for all caravan manufacturers to launch its models for 2015. But for this model year stories of manufacturers also comes to an end. Now it’s time to finish the last chapter in the history of Wilk, the oldest brand in the KnausTabbertGroup. 62 years of history is at an end.

With the closure of Wilk the freed resources will be used for the other brands. Among other news the Tabberts range will be revised completely. More info will be posted on this blog soon.

Below is a press release from KnausTabbertGroup (in English).

Knaus Tabbert successfully closes business year 2013
Targeted product offensive as main focus for model year 2015; promising start into 2014; Wilk caravan brand will be closed with the model change in summer
Knaus Tabbert GmbH, one of Europe’s leading manufacturers of motorhomes and caravans in Europe with plants in Jandelsbrunn, Mottgers, Obermeitingen in and Nagyoroszi in Hungary, sees itself on a continuing promising course. Despite a constant slight decrease of the total market for recreational vehicles in Europe the group compared to the previous year improved its operating result with a turnover of Euro 274 million and approx. 12,100 produced vehicles in business year 2013. With an economic equity ratio of 36 per cent (+11 percentage points over the previous year) Knaus Tabbert is on a solid economic base. The business year of Knaus Tabbert GmbH corresponds with the calendar year.

”The course of the past year gives us on the basis of the results the confirmation, that the new Knaus Tabbert approach in 2013 is really promising and gives us all more security and a good prospect for the future”, says Wolfgang Speck, chairman of the Knaus Tabbert GmbH management. ”And yet we are fully aware that there is no cause for euphoria in the face of stagnating markets in Europe in the coming years.”

In addition to the successfully closed business year 2013 the start into the new year also gives good reason to be pleased. ”After the 2014 trade fair in Stuttgart already had been celebrated as the best CMT for Knaus Tabbert since 2009, we were pleased to register a further volume increase of about 13 per cent in the first four months of the year 2014″, comments Gerd Adamietzki, managing director sales, and thus also responsible for product and brand management, on the positive start into the year 2014. Knaus Tabbert GmbH also feels this positive trend in the number of orders received. An interim result after the first four months: ”Compared to the plan we received about 850 orders more than expected”, summarizes Gerd Adamietzki.

The positive development of the liquidity situation must be especially emphasised. The Company has fully repaid almost all bank loans in just 15 months and is free of debt in short-term bank debt today. It is remarkable that this could be achieved in spite of extraordinarily high investments of almost Euro 10 million in product development and production sites over the last twelve months.

The remarkable positive cash flow was essentially influenced by an optimisation of stocks, especially of finished goods. ”While at the end of January 2013 the stock lists still showed a total of 1,648 vehicles, our balance sheet at the end of April 2014 only showed 265 freely available vehicles on stock”, says Werner Vaterl, who is the new managing director of technology and thus heading the development and production at the Knaus Tabbert group.

For the new season Knaus Tabbert GmbH furthermore announces that the Wilk caravan brand will be closed in summer 2014. ”We’ve made this decision as difficult as possible for us, and we had countless and highly emotional discussions about the pros and cons”, says Wolfgang Speck commenting this step. In the end the decisive fact was that existing resources and competences can be invested more efficiently and reasonably in the other growing brands of the Knaus Tabbert group (KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG). ”Nothing will change with respect to service and warranty”, says Wolfgang Speck. WILK customers will still be supplied with spare parts through their respective WILK trading partner or through the trade network of the Knaus Tabbert group. The same applies to the tightness warranty that also remains fully effective, provided that the customer properly and regularly has performed all the required inspections by an authorised Knaus Tabbert dealer.
Currently the Knaus Tabbert GmbH has about 1,200 employees at its four plants, approx. 640 alone in Jandelsbrunn and 275 in Mottgers.

Publicerat i Branschnytt | 1 kommentar

Dorotea fokuserar på Polar!


Det är i Norrländska Dorotea som Polarvagnens själ bor. Varumärket har en mycket stark koppling till Lappland och har haft så sedan starten 1964. Från och med 2015 års modell är det endast Polar husvagnar & husbilar som kommer utvecklas i fabriken. Solifer husvagnar & husbilar kommer produceras i samarbete med Tyska Hymer-gruppen.
Genom att koncentrera all kompetens och resurser på ett varumärke och en produktplattform kommer bolaget att stå sig starkare på marknaden.
-Vi vill genom detta stärka Polars konkurrenskraft, men också skapa en tydligare profil för vår Solifer vagn. Ett samarbete med Hymergruppen ger substansiella fördelar för produktionen av Polar i Dorotea. Det är i Dorotea Polars själ, kunskap och tradition finns, det som gör att vi kan producera marknadens finaste vagnar, säger Per-Erik Atterwall, Styrelseordförande i SoliferPolar AB.
Målsättningen är att produktionsvolymen i Doroteafabriken snabbt skall ersättas av ökad försäljning av Polar. Solifer 2015 kommer att lanseras i samband med Noliamässan i början på augusti.
-Vi tror stenhårt på vårt koncept och har tagit oss friheten att kalla det Solifer 2.0. Med det vill vi tydliggöra att det är något helt nytt i produktväg. Solifer som varumärke har haft en grund i den Finska sisun – det har vi tagit med oss men expanderat varumärket med en mer skandinavisk inriktning. Du ska kunna bege dig vart du vill med en Solifer 2.0, utan att för den skull tumma på komforten. Vårt andra mål med denna omläggning är att Polar får fullt fokus uppe i Dorotea, beskriver Sofia Modigh, marknadschef på Mobile Living Group och därigenom ansvarig för varumärkena Solifer, Polar, Bürstner, Niesmann+Bischoff samt tillbehörssortimentet Movera.

2-10/8 Nolia Pressvisning för Solifer och Polar. Lansering Solifer 2.0
10-14/9 Elmia Solifer och Polar
19-21 /9 Lahti Lansering Finland
18-21/9 Lilleström Lansering Norge

It is in Norrland where the soul of Polar caravans live . The brand has a very strong connection to Lapland and have been so since the start in 1964. Starting with the 2015 model Polar is the only brand that will developed in the factory. Solifer caravans and motorhomes will be produced in cooperation with the German Hymer Group.

By concentrating all our expertise and resources in a brand and a product platform , the company will be stronger on the market.
We want to strengthen this by Polar’s competitiveness, but also create a higher profile for our Solifer caravans. A collaboration with the Hymer group allows making substantial advantages for the production of Polar in Dorotea . It is in Dorotea where the Polar soul , knowledge and tradition are , what allows us to produce the market’s finest caravans , says Per- Erik Atterwall, Chairman of SoliferPolar AB.
The objective is that the production volume in Dorotea will quickly be replaced by higher sales of Polar . Solifer 2015 will be launched in conjunction with the Nolia fair in early August .
We firmly believe in our concept and have taken the liberty to call it Solifer 2.0. With that , we want to make clear that it is a brand new product . Solifer as a brand has had a foundation in the Finnish sisun – which we have taken with us but expanded the brand with a more Scandinavian approach. You should be able to head to wherever you want with a Solifer 2.0, but for the sake of compromising on comfort. Our second goal with this change is that the Polar gets full focus up in Dorothea, describes Sofia Modigh , Marketing Manager of Mobile Living Group and as such responsible for the brands Solifer , Polar , Burstner , Niesmann + Bischoff and accessories range Movera.

Publicerat i Branschnytt | 1 kommentar

VW-träff i Borås!

Hej och hå! Nu är det bråda tider, både på Borås Husvagnstjänst och i skolan.


Ikväll anordnas en träff för ägare av veteran-folkvagnar i Borås. Jag kommer vara där nu i kväll och sova över till imorgon. Självklart blir det ett reportage om detta på bloggen senare.

Tonight there is a meeting for owners of Classic VW-cars in Borås. I will be there this evening and stay over until tomorrow. Obviously, there will be a post about it on this blog later.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Ha en fortsatt trevlig helg!


Helgen har börjat riktigt bra här. Igår grillade jag Anders och Robin, hela Borås Husvagnstjänst alltså. Och då fick vi känna på det väder som ska råda hela helgen. Sol och värme i massor.


Gick och skulle slänga sopor nere i byn och gick förbi tapetverkstaden i Fritsla. Tror ni inte det stod en finfin husvagn med bil där, närmare bestämt en Hillman Minx med tillhörande Constructam från 1967. Constructam var ett Belgiskt husvagnsmärke som byggdes 1958-1988, och idag syns de ofta i veteran-sammanhang. Även om designen fick sig några uppdateringar genom åren behölls grundformen. Holländska KIP tog fram en prototyp 2010 med avsikt att återlansera märken. En konkurs satte dock stopp för detta. Vi får se vad som händer framöver.


Jag fick även titta in i vagnen, som renoverats med bland annat nytt golv och nya textilier.


Knausen var det ja! Den är till salu nu, priset är 139 000 SEK. Förhandlingsbart vid snabb affär.


Just nu är jag i Segelbåten vid Björlanda Kile. Eftersom jag än inte har någon bil fick det bli buss hit, ca 2,5 timmar totalt. Här väntas det vid Kinna resecentrum på buss 330 mot Göteborg. Det finns bänkar att sitta på vid busshållplatserna men det är mer frihetskänsla att bara slå sig ner på marken. Det känns mindre uppstyrt liksom.


Det är full fart i Göteborg i helgen. Göteborgsvarvet anordnas nämligen.


Framme i Björlanda Kile!:)

Have a happy weekend!
The weekend started really well here. Yesterday me, Anders and Robin had a barbeque. And we got to experience the weather that will continue throughout the weekend. Sun and warmth in plenty.

I went for a walk to throw garbage and went past the wallpaper shop in Fritsla. Do you not think it stood a nice caravan with car there. Specifically, a Hillman Minx with a Constructam from 1967. Constructam was a Belgian caravan brand that was built from 1958 to 1988, and today, they appear frequently in classic caravan events. Although the design got a few updates over the years it retained the basic shape. Dutch manufacturer KIP made a prototype in 2010 with the intention of re-launching the brand. A bankruptcy, however, put a stop to this. We’ll see what happens in the future. I also had a look into the van, which has been renovated including new flooring and new textiles.

Right now I’m in my Sailboat at Björlanda Kile, Gothenburg. Because dont have a car it had to be the bus to get here, about 2.5 hours totally. Here Im waiting in Kinna for bus 330 towards Gothenburg. There are benches to sit on at the bus stops, but it’s more a feeling of freedom to just sit down on the ground.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Vi går mot en rekordsommar!


Borås Husvagnstjänst, eller HyrHusvagnar.Se som är vårt huvudsakliga varumärke, har vind i seglen. Inför sommaren 2014 har vi upp mot fem gånger mer uppbokat jämfört med fjolåret, och vi har även infört en femte kategori på uthyrningsvagnar. Premium-segmentet innefattar en vagn, som heter just Premium. Hobby alltså. Idag rullade vi ner i byn med bil och vagn för att fota den. Dekaler har nyligen kommit på plats. Se nedan hur det gick till.


Värmen och grönskan har kommit. Hobby Premium är verkligen en uppvisning i fulländad husvagnskonst. Eller ska man kalla det husvagnspornografi?


Rakt ska det bli! Vid spenderade säkert en timme på allt jobb med att få dekalerna snyggt på plats.

We are heading for a record summer!

Boras Caravan Service or HyrHusvagnar.Se (RentCaravans.Se) which is our main brand, has the wind in its sails. For summer 2014, we have up to five times more booked compared to last year, and we have also introduced a fifth category on rental caravans. The premium segment consists of one van, called precisely Premium. Hobby that is. Today, we rolled down in the village with car and caravan to shoot it. Graphics has recently come into place. See above how it happened. We surely spend an hour on all the work in getting the decals nicely into Place. Hobby Premium is really a display of consummate caravan art. Or should we call it caravan pornography?

Publicerat i Allmänt | 2 kommentar

Knaus Sport 400 LK 2014

Jag tittade nyligen genom lite foton jag tagit på husvagnar och hittade dessa. Nu förs tankarna tillbaka till den sena augusti-dagen då kursen sattes mot Fribo i Sollebrunn för att testa en Knaus Sport 400 LK 2014. Jag var första svenska skribent att känna på den närmare. Dessa bilder togs på en liten fotorunda till Gräfsnäs en bit bort.

I början av 90-talet dök bland annat modellerna Country 395 LK och Südwind 395 TK upp i Knaus-programmet. Sedan dess har flera modeller med denna planlösning funnits, även som Blue Line och Azur.

I recently looked through some photos I took of caravans and found these. Looking at these makes me think back to that day in late August 2013 day when I went to dealership Fri-Bo in Sollebrunn to test a Knaus Sport 400 LK 2014. I was the first Swedish writer to look at it closer. These pictures were taken on a little photo round to Gräfsnäs some way away.

In the early 90s appeared other models like Country 395 LK and Südwind 395 TK in the Knaus lineup. Since then, several models with this floor plan has been made even as a Blue Line and Azur.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

2 år i Husvagnsbranschen!

Jag säger att officiellt så är 2012 det år som jag gick in i husvagnsbranschen. Det var då det började.


För drygt 2 år sedan, på våren det året startade jag min blogg. Då hette den Husvagnen.se och hade ungefär samma upplägg som nu. Dock så bodde jag inte permanent i husvagn då, utan på ett studentboende i centrala Borås. Bara några dagar efter att jag startade upp bloggen blev jag kontaktad av Caravan Club som frågade om jag ville börja presentera husvagnar i Fritidsmagasinet Caravan. Det gör jag fortfarande, både husvagnspresentationer men även reportage från mässbesök.


I april 2012 åkte jag på min första egna husvagnsresa, till Ullared och Caravan Club Älvsborgs årsmöte. Där fångade man minst sagt en hel del uppmärksamhet, när man rullade in med en liten Kabe Rubin från 79 och en hyrd Saab 9-3 som dragbil.


9 maj 2012 var min första arbetsdag på Borås Husvagnstjänst. Då städade jag två vagnar, nämligen vagn 10 och 12 (gamla 12:an alltså som var en Kabe Safir XL från 1983). Vagn 10 bodde jag permanent i perioden januari-mars 2014. Nu är jag utlämningsansvarig och kommer förhoppningsvis bli kvar här under ett bra tag framöver, med fler arbetsuppgifter.

Skrivandet har fortsatt och nu är även webbportalen Campingsverige och tidningen Husvagn På Väg som uppdragsgivare. En artikel har också hamnat i Husvagn & Camping. Förhoppningsvis blir det fler i framtiden.
Jag är inne på min tredje husvagn på knappt två år. Först en Kabe Safir GDL från 1982, senare en Tabbert Comtesse 630 TDM från 1987 och nu en Knaus Südwind Exclusive 500 EU från 2011. Alla dessa vagnar har varit permanentboenden.

För att sammanfatta så kan jag säga att dessa två år har varit fantastiskt händelserika. Jag kan knappt fatta hur mycket spännande som vänta med tanke på att mitt liv knappt har börjat. Och förhoppningsvis är bloggen kvar i många år, och kanske till och med decennier framåt. Så ni kan följa mig även då.

2 years in the caravan industry

I say that officially 2012 is the year when I entered the caravan industry. That’s when it started.

Just over 2 years ago, in the spring of that year I started my blog. Back then it was called Husvagnen.se and had roughly the same structure as now. However , I did not live permanently in a caravan then , but at a student residence in central Borås. Just a few days after I started the blog I was contacted by The Caravan Club of Sweden who asked if I wanted to present caravans in their magazine. I still do, both caravan presentations but also reports from the caravan- and camping fairs.

In April 2012, I went on my first caravan trip to Ullared and a Caravan Club annual meeting. There I did cause quite some attention when I rolled in with a small 1970s caravan and a rented 9-3 .

May 9, 2012 was my first day of work on Borås Caravan Service . That day I cleaned two vans , specifically van nr 10 and 12 ( the old 12, a Kabe Safir XL from 1983 ). In caravan nr 10 , I lived permanently the period January-March 2014. Now Im responsible for delivery of caravans and customer care and I will hopefully be here for a long while to come, with more tasks.

My writing has continued, and now I have another magazine plus a web portal as client. One of my articles has also ended up in one of the largest caravan magazines of Sweden, Husvagn & Camping. Hopefully there will be more in the future.

I am on my third caravan at just under two years . The first was a Kabe Safir GDL 1982 , later a Tabbert Comtesse 630 TDM 1987 and now a Knaus Südwind Exclusive 500 EU from 2011. All these vans have been my permanent accommodations .

To conclude , I can say that these two years have been amazing and eventful. I can hardly believe how much exciting there is to come considering that my life has hardly started. And hopefully , the blog will be kept alive for many years , perhaps even decades ahead. So you can follow me even then.

Publicerat i Allmänt | 1 kommentar

Inspiration from ASDA

Jag saknar England och Manchester nå otroligt. Det var så mycket härliga möten, nya intryck och spännande utmaningar, t ex att köra högerstyrd bil från Manchester till Birmingham för att gå på husvagnsmässa. Och på tal om husvagnar hittade jag ju några intressanta tidskrifter på varuhuset ASDA.

I miss England and Manchester so much. There were so many beautiful appointments, new experiences and exciting challenges, such as driving a RHD car from Manchester to Birmingham to go on caravan fair. And speaking of caravans, I found a few interesting Caravan magazines on ASDA.

Publicerat i Allmänt | Lämna en kommentar

Freedomtravel: En reseblogg utöver det vanliga!


Att ta vara på livet och dess möjligheter har varierande innebörd för oss människor. Men de flesta har nog drömmen om att befinna sig på resande fot mycket, och inte ha något fast punkt i livet. Det har Peter och Helena Bergström tagit vara på och även skapat en blogg för att inspirera och rapportera från den beresta livsstilen.


I en husbåt i Stockholm bor paret, som gillar den annorlunda boendeformen. Även om detta är mer av en permanent bosättning så är det långt från hur det är att bo i hus. Mer äventyrligt och spännande helt enkelt. Husbåten är från 1930-talet och kommer under sommaren tas upp på land för renovering.


Bloggen handlar också om den husbil som familjen reser mycket i. Den bär namnet Freedom och är en Adria Coral 660 SP som fått en rejäl makeover med ny färgsättning och nya tillbehör. Husbilen har hängt med på resor i flera länder, och just nu planeras en långresa genom Europa under ett år, i husbil.

Men det är inte bara husbilen som är grunden för resorna. Peter och Helena reser gärna världen runt med endast ryggsäck med sig. Äventyret har tagit dem till bland annat Vietnam och Filippinerna.

FreedomTravel finns även på Facebook och Instagram. Kika in på www.freedomtravel.se för att läsa mer och inspireras.

To seize life and its possibilities have different meanings for us humans. But most have probably the dream of a travelling lifestyle in mind. Peter and Helena with family has made the dream reality and also created a blog to inspire and report from the adventures all over the world.
Freedomtravel consists of Helena and Peter who lives in Stockholm in a houseboat from the 1930s. In summer 2014 it will be put up on land to be restored.
The blog is also about the motorhome the family travels a lot in. It bears the name Freedom and is a Adria Coral 660 SP with a hefty makeover with new colors and new accessories. The motorhome has been with them on trips in several countries, and right now planned for a long trip through Europe for a year.
But it is not only the motorhome that is the basis for the trips. Peter and Helen enjoy traveling around the world with only a backpack with him. The adventure has taken them to many exotic places like Vietnam and the Philippines.

Lämna en kommentar